Σκοπός

Ο σκοπός της εταιρίας είναι καθαρά πολιτιστικός, κοινωφελής, και σε καμία περίπτωση κερδοσκοπικός. Ειδικότερα οι εταίροι, με κοινές ενέργειες, υπό την εταιρική μορφή θα επιδιώξουν:

1. Την προώθηση της καλλιτεχνικής δημιουργίας και τον εμπλουτισμό της πολιτιστικής ζωής στην επαρχία Ικαρίας με την διοργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.

2. Τη στήριξη της επιστημονικής και κάθε έρευνας που αφορά τον πολιτισμό και τη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων.

3. Την προβολή των αρχαιολογικών χώρων και των ιστορικών μνημείων.

4. Για την προβολή των εθίμων και των παραδόσεων της Ικαρίας. Την αναζήτηση (με τη στήριξη της λαογραφικής έρευνας), των τοπικών μύθων , της γλώσσας και των έργων της λαϊκής τέχνης κλπ.

5. Τις εκδόσεις βιβλίων και φωτογραφικών λευκωμάτων, προγραμμάτων εκδηλώσεων και έντυπου υλικού προβολής των δραστηριοτήτων της εταιρίας.

6. Εκδηλώσεις που προωθούν τη σύσφιξη των των σχέσεων με τον Απόδημο Ελληνισμό. Προσπάθεια δημιουργίας γεφυρών επικοινωνίας με τους Ικαριώτες της διασποράς. Προβολή καλλιτεχνών που ανήκουν είτε σε Ικαριώτες της διασποράς είτε καλλιτέχνες που με τα έργα και την παρουσία τους προβάλλουν την περιοχή.

7. Τη συμμετοχή στην καλλιτεχνική αποκέντρωση με την διοργάνωση εικαστικών εκδηλώσεων κάθε μορφής, έκθεση ζωγραφικής, γλυπτικής, ντοκιμαντέρ και βίντεο, εκθέσεις βιβλίων φωτογραφίας κλπ.