Contact

Festival Ikarias – Ikariaka Dromena

Non-profit organization

Address: Semitelou 4, Athens, 11528 Greece

Phone 1: +30 210 7774122

Phone 2: +30 210 7788698

E-mail: contact@festivalikarias.gr